Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bình Thuận
Thứ hai, 26/07/2021 - 19:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bình Thuận

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 6 NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 6 NH 2021-2022

  

 

PHÒNG GD&ĐT TÂY SƠN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS BÌNH THUẬN                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số: 14 /KHCM-PHT                                          Bình Thuận, ngày 26  tháng 6 năm 2021

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6  

NĂM HỌC 2021 – 2022

 

Căn cứ Kế hoạch 212/KH-GDPT-MN ngày 10/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Sơn về việc tuyển sinh mầm non, tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2021 – 2022 trên địa bàn huyện Tây Sơn.

Bộ phận chuyên môn trường THCS Bình Thuận lập kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 như sau:

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Thực hiện công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 đúng nguyên tắc, đối tượng, quy trình, thủ tục, đúng tuyến, đảm bảo theo quy chế và văn bản hướng dẫn của phòng GD&ĐT Tây Sơn.

2. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của giáo dục bậc Trung học cơ sở về công tác tuyển sinh, công tác phổ cập giáo dục các cấp.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Phương thức tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh

a. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

b. Đối tượng dự tuyển: là người đã hoàn thành chương trình tiểu học tại trường TH Bình Thuận, Tây Sơn, Bình Định.

2. Hồ sơ dự tuyển và điều kiện dự tuyển

a. Hồ sơ dự tuyển gồm có:

- Phiếu đăng kí dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu của Sở GDĐT qui định);

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học. b. Điều kiện dự tuyển:

- Có đủ hồ sơ hợp lệ;

- Tuổi của học sinh vào lớp 6 là 11tuổi (sinh năm 2010).

Những trường hợp đặc biệt:

  + Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học.

  + Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn ba tuổi so với tuổi quy định.

3. Kinh phí: Không thu lệ phí xét tuyển. Học sinh chỉ mua 01 bộ hồ sơ dự tuyển theo giá quy định của Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Định.

4. Cách tổ chức tuyển sinh

a. Hội đồng tuyển sinh:

          - Chủ tịch: Mai Tuấn (Hiệu trưởng )

          - Phó chủ tịch : Dương Công Sanh  (P. Hiệu trưởng)

          - Thư ký:  Mai Văn Sơn (Kế toán)                       

          - Các uỷ viên :    + Lê Văn Mười (Tổ trưởng  tổ Tự nhiên)

                      + Dương Thành Danh  (Thư ký hội đồng)

                      + Hồ Quốc Huy (Chủ tịch Công đoàn)

                      + Lê Thị Hồ   (TPT đội)

                      + Phan Bảo Khoa (Tổ trưởng Xã hội)

                      + Hồ Kim Ngân ( Bí thư Chi đoàn)     

b. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh:

- Kiểm tra hồ sơ dự tuyển của người học:

+ Kiểm tra kỹ hồ sơ dự tuyển (đối chiếu bản sao khai sinh với sổ hộ khẩu, người kiểm tra đối chiếu phải ký và ghi rõ họ tên vào mặt sau bản sao khai sinh và chịu trách nhiệm về nội dung đã kiểm tra đối chiếu. Để thuận lợi trong việc xét tuyển, nhà trường thông báo cho phụ huynh biết để khi nộp hồ sơ mang theo sổ hộ khẩu).

          + Đối chiếu với danh sách học hết chương trình tiểu học năm học 2020 – 2021.

- Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển, danh sách người học được tuyển (theo mẫu đính kèm). Biên bản xét tuyển phải có đủ họ tên, chữ kí của các thành viên trong Hội đồng. Danh sách học sinh được tuyển phải có họ tên, chữ kí của Chủ tịch Hội đồng.

+ Danh sách trúng tuyển vào lớp 6 chính thức (đúng độ tuổi), lập 02 bản và được xếp thứ tự theo danh sách học hết chương trình tiểu học.

+ Lập danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 (diện lớn tuổi theo nội dung đã quy định về độ tuổi) thành 02 bản như diện chính thức.

+ Danh sách phải in theo mẫu và đúng khổ giấy A4.

- Báo cáo kết quả tuyển sinh.

- Kết quả tuyển sinh  phải được Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, duyệt chính thức.

- Chỉ tiêu tuyển sinh không hạn chế. Tất cả học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học tại trường TH Bình Thuận, đủ điều kiện dự tuyển đều được phép vào học lớp 6 THCS.

* Chú ý:

- Trường THCS Bình Thuận chịu trách nhiệm tuyển toàn bộ số học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Bình Thuận.

- Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học ở ngoài huyện, ngoài tỉnh muốn vào học lớp 6 tại trường THCS Bình Thuận, huyện Tây Sơn phải làm các thủ tục chuyển trường sau khi đã tham gia xét tuyển vào một trường THCS ở huyện hoặc tỉnh đó.

5. Thời gian tổ chức thực hiện

- Từ 25/7/2021 đến 06/8/2021: trường thông báo tuyển sinh, phát hành và thu nhận hồ sơ.

          - Hội đồng tuyển sinh của trường xét tuyển vào ngày 09/8/2021.

- Ngày 10/8/2021 (Buổi sáng):  Phòng GDĐT duyệt kết quả xét tuyển 6.

         

 

Nơi nhận:                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

-HT(bc);                                                        

-TCM (th);                                                      

- Lưu: VP                              

 

 

 

Dương Công Sanh                                                                                       

                                                                     

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 6
Tháng 07 : 125
Năm 2021 : 2.205
Tin đọc nhiều