Thực hiên công văn số 541/PGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tây Sơn về việc tạo điều kiện cho Trung tâm Hướng nghiệp nghề, hỗ trợ trẻ em thiệt thòi giao lưu văn nghệ “Nhịp cầu cộng đồng” trên địa bàn huyện, vào lúc 6h 30 phút ngày 08/11/2018, Trung tâm Hướng nghiệp nghề, hỗ trợ trẻ em thiệt thòi về giao lưu văn nghệ “Nhịp cầu cộng đồng” cùng với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THCS Bình Thuận  nhằm quyên góp ủng hộ kinh phí giúp cho trẻ em thiệt thòi có điều kiện hòa nhập với cộng đồng.

   Tham gia buổi giao lưu với đoàn có thầy Dương Công Sanh – Phó Hiệu trưởng nhà trường,  cùng toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường cùng tham dự.Chương trình giao lưu gồm các tiết mục văn nghệ của Trung tâm và các em học sinh của trường cùng tham gia biểu diễn. Sau chương trình giao lưu văn nghệ thầy và trò trường THCS Bình Thuận  đã ủng hộ được số tiền: 977.000 đồng.

    Qua chương trình này nhằm giúp cho học sinh của trường nêu cao tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, đồng cảm với các bạn có hoàn cảnh khó khăn thiệt thòi, giúp các bạn hòa nhập với cộng đồng, có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.