Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bình Thuận
Monday, 28/09/2020 - 15:55|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bình Thuận

HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

  HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN ( 2015 - 2020 )

  Vào lúc 14h ngày 20 tháng 06 năm 2020 nhà trường tiến hành hội nghị điển hình tiên tiến  giai đoạn: 2015 - 2020, gồm các nội dung như sau:

1. Chào cờ

2. Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

3. Khai mạc Hội nghị.

4. Báo cáo tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước của nhà trường giai đoạn (2015 - 2020) và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm tới (2020 - 2025).

5. Báo cáo tham luận của các tổ, cá nhân tiêu biểu.

6. Tuyên dương, khen thưởng các tổ, cá nhân tiên tiến xuất sắc

7. Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.

8. Phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua.

9. Thông qua danh sách đại biểu đi dự Hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện.

10. Tổng kết, bế mạc Hội nghị.

 

    Trong hội nghị đã tiến  hành báo cáo tổng kết và đề ra phương hướng nhiệm vụ  năm 2020 - 2025 như sau:

BÁO CÁO

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua (2015- 2020 ),

 phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm tới (2020-2025).

 

                                                    BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA 2015 – 2020

Thực hiện Công văn hướng dẫn số 485/PGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019, Công văn 268/PGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2020 của phòng GD&ĐT Tây Sơn, về việc hướng dẫn Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2020

Trường THCS Bình Thuận báo cáo biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu thi đua giai đoạn 2020-2025 theo các nội dung:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Khái quát chung về tình hình địa phương

Bình Thuận là một xã cách trung tâm huyện 15 km về phía Đông Bắc, diện tích tự nhiên là 40,84 km2.

Về địa giới phía đông giáp xã Cát Tân, Thị trấn Ngô Mây huyện Phù Cát, tây giáp vùng núi xã Bình Tân, nam giáp xã Tây An, xã Bình Tân, bắc giáp xã cát Hiệp huyện Phù Cát. Toàn xã có 5 thôn, trong những năm qua đời sống nhân dân được ổn định và có bước phát triển. Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Trường THCS Bình Thuận được tái thành lập ngày 10/6/1999 trên cơ sở tách học sinh trên địa bàn xã Bình Thuận và phân bổ cán bộ, giáo viên, nhân viên từ trường THCS Bình Hiệp ( Cho hai xã Bình Thuận và Bình Tân).

Hiện nay thực hiện và thu được một số kết quả đáng ghi nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt 100% , tỷ lệ thi đỗ vào trường Trung học phổ thông thường xếp vị thứ 3 trong 6 trường thi vào Trường THPT Tây Sơn. Tỷ lệ học sinh khá giỏi ổn định khoảng 10%.Tổng số học sinh THCS toàn xã năm học 2019-2020 là 325 em. Chất lượng giảng dạy và trình độ đội ngũ giáo viên được nâng cao, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy có sự chuyển biến tích cực.

2.Những thuận lợi và khó khăn

2.1.Thuận lợi

- Được sự quan tâm giúp đỡ của cấp uỷ Đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể và hội cha mẹ học sinh chăm lo cho sự nghiệp giáo dục – đào tạo.

- Cán bộ giáo viên đều yên tâm công tác, có tinh thần trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được phân công,có ý thức học tập để nâng cao trình độ chuyên môn.

- Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, tỷ lệ CB-GV đạt chuẩn 100% trong đó GV trên chuẩn 19/ 23, tỉ lệ: 82,6 %, nội bộ đoàn kết giúp đỡ nhau, thực hiện nghiêm túc quy định của ngành.

- Học sinh đa số chăm, ngoan; không có tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học.

- Trường đạt chuẩn Quốc gia lần 1 vào năm 2017.

2.2. Khó khăn:

- Công tác xã hội hoá giáo dục đã được quan tâm xong chưa thực sự đẩy mạnh hoạt động thường xuyên.

- Một số gia đình còn nhận thức về việc học tập của con, em mình là trách nhiệm chính của nhà trường, xã hội. Phụ huynh chưa thực sự quan tâm tạo điều kiện cho con, em học tập do đó học sinh còn lười học, chưa phát huy hết khả năng học tập và rèn luyện bản thân nên kết quả chưa cao.

- Nghề phụ phát triển thu hút sức lao động là học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập của nhà trường

II. Tình hình tổ chức và chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng của đơn vị:

1.Trên cơ sở Chỉ thị số 39 – CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, các văn bản hướng dẫn của bộ GD& ĐT, của các cấp chính quyền, của Phòng GD& ĐT nhà trường đã tổ chức triển khai trong toàn thể cán bộ, giáo viên với 5 năm nội dung công tác thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục:

Một là: Xây dựng nền nếp, kỷ cương dạy và học, kỷ luật học đường nâng cao, chất lượng giáo dục, chú trọng giáo dục toàn diện đặc biệt là coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, đổi mới phương pháp đánh giá trong dạy học, giữ vững quan điểm mục tiêu XHCN trong nội dung phương pháp giáo dục.

Hai là: Đào tạo đội ngũ giáo viên có đủ đức, đủ tài, đủ về số lượng, đồng bộ về loại hình giáo viên, nâng mức chuẩn về đội ngũ.

Ba là: Tăng cường cơ sơ vật chất, trang thiết bị dạy và học. Xây dựng trường ra trường, lớp ra lớp, nhà trường xanh, sạch, đẹp tạo môi trường cảnh quan sư phạm.

Bốn là: Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục tạo sư đồng thuận trong nhân dân, các ban ngành; vận động toàn dân chăm sóc giáo dục thế hệ trẻ, kết hợp giáo dục trong nhà trường với gia đình và xã hội. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đóng góp của xã hội để nâng cao chất lượng giáo dục.

Năm là: Đổi mới công tác quản lý giáo dục, đảm bảo thực hiện nghiêm túc chủ trương chính sách của Đảng , pháp luật của nhà nước đồng thời phát huy chủ động sáng tạo của cán bộ giáo viên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo quản lý trong nhà trường.

2. Hàng năm khi xây dựng kế hoạch năm học trường đã xây dựng chỉ tiêu cụ thể từng mặt cần phấn đấu trong năm và giao chỉ tiêu kế hoạch cho các tổ tự đăng ký các danh hiệu thi đua cá nhân, tập thể.

Trong năm học nhà trường xây dựng kế hoạch phát động tổ chức các phong trào thi đua theo chủ điểm từng tháng, từng quý và cả năm học. Mỗi đợt thi đua nhà trường đề ra nội dung cụ thể phù hợp với nhiều hình thức hoạt động phong phú , tạo không khi sôi nổi như: Hoạt động thể dục thể thao, hội diễn văn nghệ, các hoạt động ngoại khoá, hoạt động ngoài giờ lên lớp …

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn thi đua của ngành giáo dục, hàng năm nhà trường tổ chức đánh giá xếp loại từng CB,GV,NV cuối kỳ và cả năm học .

3. Nhà trường thường xuyên phối hợp với Công đoàn tổ chức tốt các chương trình hành động và các cuộc vận động.

Cuộc vận động “ Dân chủ hoá trường học, cơ quan giáo dục”. Tổ chức tốt hội nghị viên chức đầu năm học. Đẩy mạnh nội dung 5 công khai và phát huy vai trò của ban thanh tra nhân dân trong trường học.

Cuộc vận động “ Xã hội hoá giáo dục”, đẩy mạnh chất lượng hoạt động của hội đồng giáo dục xã . Cảnh quan sư phạm của nhà trường từng bước được cải thiện. Công tác xã hội hoá giáo dục được các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội và toàn dân hưởng ứng đạt hiệu quả thiết thực.

Cuộc vận động “ Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” nội dung được gắn liền tiêu chuẩn thi đua của giáo viên do đó toàn thể CB, GV đều tham gia.

Cuộc vận động xây dựng “ Gia đình nhà giáo văn hoá, kế hoạch hoá gia đình” được phát động và thực hiện nghiêm túc qua các năm học . Đầu năm học công đoàn vận động đăng ký trường học văn hoá, trường học an toàn về ANTT, gia đình văn hoá và thực hiện kế hoạch hoá gia đình đạt kết quả cao.

Ngoài ra Đoàn, Đội nhà trường thường xuyện tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi và thực sự trở thành phòng trào thi đua nòng cốt trong phong trào thi đua “ Dạy tốt- học tốt”

4. Kết quả thực hiện các mục tiệu.

1. Kết quả, chất lượng giáo dục của trường THCS Bình Thuận

a) Chất lượng giáo dục:

 

Năm học

Số

HS

Số

lớp

Xếp loại học lực (%)

Xếp loại hạnh kiểm (%)

HS Giỏi

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Tốt

Khá

TB

Yếu

Huyện

Tỉnh

2015-2016

430

12

12.14

30.95

52.14

4.76

59.29

32.28

7.38

0.95

09

02

2016-2017

376

12

12.4

32.8

50.2

4.6

63.7

22.6

12.6

1.1

09

02

2017-2018

367

12

13.2

36.0

46.1

4.7

69.0

25.5

4.4

1.1

10

01

2018-2019

350

12

13.6

34.1

49.13

4.9

71.39

24.57

6.6

3

10

04

HKI:19-20

326

12

9.2

34.1

35.9

19.6

67.8

24.5

7.4

0.31

07

01

 

Trong 04 năm gần đây:

- Tỷ lệ học sinh có học lực giỏi chiếm trên 10.0%; học sinh khá chiếm trên 30.0%; học sinh xếp loại trung bình chiếm trên 35.0% học sinh xếp loại yếu chiếm tử 5% trở xuống.

- Tỷ lệ học sinh được xếp loại hạnh kiểm Khá, Tốt trên 90 %; học sinh xếp loại hạnh kiểm Yếu dưới 2%.

- Tổng số học sinh đạt giải thi học sinh giỏi các bộ môn văn hoá cấp huyện: 45 giải; cấp tỉnh: 10.

- Tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp THCS: 100%

- Tỷ lệ thi đỗ vào hệ A các trường THPT và bỏ học:

Tiêu chí

Năm học

Ghi chú

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Tỉ lệ vào 10 (%)

37.61

38.55

35

39.4

 

Tỉ lệ bỏ học (%)

0.93

0.80

0.82

0.86

 

 

* Tỷ lệ thi đỗ vào hệ A trường THPT Tây Sơn hằng năm của Trường THCS Bình Thuận luôn xếp ở vị thứ 3 trên 6 trường có học sinh thi.

Được sự quan tâm của Phòng Giáo dục đào tạo, của cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng cao.

2. Công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL GD, Công tác phát triển đảng viên.

Đội ngũ cán bộ quản lý của nhà trường đủ về số lượng theo quy định đồng bộ , trình độ chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm quản lý, có ý thức học tập để nâng cao trình độ chuyên môn

Công tác phát triển Đảng luôn được quan tâm, mỗi năm nhà trường mơí kết nạp được 01 Đảng viên.

Tổng số đảng viên hiện nay: 16 trong đó có 05 nữ.

* Thống kê, phân loại CB-GV-NV theo trình độ, giới tính và độ tuổi (số người):

TT

Trình độ / học vị

Số lượng,

người

Tỷ lệ

(%)

Phân loại theo giới tính (ng)

Phân loại theo tuổi (người)

Nam

Nữ

< 31

31 - 40

41-50

51-60

> 60

1

Thạc sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đại học

24

75,0

13

11

5

10

5

4

 

3

Cao đẳng

4

12,5

1

3

2

2

 

 

 

4

Trung học

2

6,25

 

2

2

 

 

 

 

5

Trình độ khác

2

6,25

1

1

 

1

 

 

1

 

Tổng

32

100

15

17

9

13

5

4

1

* Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và SKKN được xếp loại cấp huyện trong 4 năm gần đây

Năm học

Xếp loại cấp huyện

Xếp loại cấp tỉnh

Ghi chú

Loại A

Loại B

Loại C

Loại A

Loại B

Loại C

2015-2016

 

04

 

 

 

 

 

2016-2017

 

03

 

 

 

 

 

2017-2018

 

04

 

 

 

 

 

2018-2019

 

02

 

 

 

 

 

Tổng

 

13

 

 

 

 

 

* Giáo viên giỏi các cấp: 8 cấp huyện

3. Công tác quản lý kế hoạch phát triển giáo dục, quy mô trường lớp, học sinh, CSVC, thiết bị...

- Quy mô phát triển trường lớp: tỷ lệ học sinh giảm theo các năm học. Sĩ số duy trì hàng năm luôn đạt 98 đến 99%.

Năm học

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Tổng

2015-2016

109

115

87

119

430

2016-2017

80

104

106

85

376

2017-2018

87

77

101

102

367

2018-2019

102

83

70

95

350

2019- 2020

83

100

77

66

326

- Cơ sở vật chất của nhà trường 18 phòng học kiên cố chưa có có các phòng bộ môn và chức năng

- Thiết bị dạy học được cấp mỗi khối 01 bộ tuy nhiên những đồ dùng dạy học quá trình sử dụng đã thất thoát và hư hỏng nhiều vì chất lượng không đảm bảo. Ngoài các đồ dùng được cấp nhà trường còn có nhiều đồ dùng do giáo viên tự làm

4. Kết quả thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2015 – 2020

* Công tác phổ cập giáo dục

Trường được công nhận đạt Phổ cập giáo dục THCS hằng năm mức độ 2.

Trong những năm qua nhà trường đã chỉ đạo và thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục THCS cụ thể như sau:

- Nhà trường phân công giáo viên đi điều tra phổ cập, bổ sung kịp thời số trẻ mới sinh, số chuyển đến, chuyển đi chính xác đầy đủ.

-Triển khai và thực hiện tốt cuộc vận động "Ngày toàn dân đưa trẻ tới trường", huy động 100% học sinh hoàn thành tiểu học vào lớp 6, giảm tỷ lệ học sinh lưu ban tới mức thấp nhất.

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

* Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia

Trường đạt chuẩn Quốc gia lần I tháng 12 năm 2017.

6. Kết quả thi đua khen thưởng của trường từ 2015 - 2020.

- Tập thể:

+ Năm học 2015-2016: đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

+ Năm học 2016-2017: đạt danh hiệu tập thể tiên tiến, UBND huyện tặng giấy khen.

+ Năm học 2017-2018: đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

Được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia lần I tháng 12 năm 2017,

+ Năm học 2018-2019: đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

- Cá nhân:

Năm học

CSTĐ

CS

TT

UBND

Huyện

khen

UBND tỉnh khen

LĐLĐ huyện khen

CĐGD

khen

Ghi chú

2015-2016

04

23

03

0

03

03

 

2016-2017

03

25

03

01

02

04

 

2017-2018

04

27

04

0

06

 

 

2018-2019

02

26

05

02

04

 

 

Tổng

13

101

15

03

13

07

 

+ Trong 5 năm, những CB-GV-NV đạt CSTĐ nhiều: Lê Thị Hồ - 5, Nguyễn Thị Kim Huệ- 2, Hồ Quốc Huy - 3.

+ Trong 5 năm, những CB-GV-NV đạt LĐTT ít nhất (2lần):Trà; Cả 5 năm đạt LĐTT:13 người.

+ Trong 5 năm, những CB-GV-NV được khen thưởng nhiều: Lê Thị Hồ - 5 ( 3 huyện, 2 tỉnh), Nguyễn Thị Kim Huệ- 3( 3 huyện), Hồ Quốc Huy – 2( 1 huyện, 1 tỉnh).

IV- Những tồn tại, những nguyên nhân tồn tại, bài học kinh nghiệm trong 5 năm:

  1. Những tồn tại:

- Nhận thức: Còn có cá nhân có biểu hiện nhận thức chưa rõ, chưa sâu mục đích,

ý nghĩa thi đua.

- Việc đánh giá thi đua sơ kết, tổng kết phong trào thi đua của đơn vị còn chậm, chưa đạt chất lượng cao.

- Chưa khen thưởng kịp thời trong phong trào thi đua ở cấp trường.

2. Nguyên nhân tồn tại:

- Do nhận thức của một số giáo viên, nhân viên còn chậm, chưa theo kịp các yêu cầu thi đua trong giai đoạn mới.

- Cán bộ làm công tác thi đua của đơn vị đều kiêm nhiệm nhiều công việc nên chưa đáp ứng yêu cầu thi đua khen thưởng, vì vậy việc tham mưu cho hội đồng giáo dục, hội đồng thi đua khen thưởng chỉ đạo phong trào thi đua còn nhiều hạn chế.

- Kinh phí cho công tác khen thưởng quá ít vì ngân sách hạn chế.

3. Một số bài học kinh nghiệm:

- Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng và phối hợp chặt chẽ các tổ chức đoàn thể với chính quyền trong công tác thi đua khen thưởng .

- Nâng cao nhận thức trách nhiệm về tầm quan trong của công tác thi đua khen thưởng trong trường học, trong CB,GV, NV và học sinh.

- Coi trọng việc tổ chức hội nghị CBVC trong trường học, xây dựng chỉ tiêu phấn đấu, đăng ký thi đua, xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, đồng thuận giúp đỡ nhau trong công tác.

- Lấy việc thực hiện nhiệm vụ của ngành, của đơn vị làm nội dung phong trào thi đua từng giai đoạn cụ thể. Lấy chất lượng hiệu quả giảng dạy, học tập làm tiêu chuẩn phấn đấu là thước đo để đánh giá bình xét các danh hiệu thi đua.

- Đánh giá tổng kết thi đua công bằng, công khai khen thưởng, động viên kịp thời nâng cao hiệu quả chất lượng của thi đua.

Kết hợp tốt thi đua với công tác thanh tra, kiểm tra để động viện khuyến khích đồng thời gắn trách nhiệm của tổ và cá nhân trong nhiệm vụ được giao.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THI ĐUA 2020-2025.

1- Tiếp tục tổ chức triển khai cho cán bộ, giáo viên học tập nghiêm túc các chuyên đề đạo đức, lối sống chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc và tuyên truyền có hiệu quả chỉ thị 06/CT/TW của bộ chính trị về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ”Mỗi Thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” Và chỉ thị số: 33/2006/CT-TTg của thủ tướng chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Các văn bản, quy chế chuyên môn, điều lệ nhà trường, chỉ thị 40/CT-TW ngày 15-02-2007 của Ban bí thư TW Đảng về việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, Luật giáo dục năm 2005, Luật bảo hiểm y tế ...và các văn bản quy định chế độ chính sách nhà giáo, đường lối pháp luật nhà nước.

Thực hiện Chỉ thị số 39 – CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến.

2.Tổ chức tốt hội nghị CBVC , Đăng ký bình xét thi đua một các khoa học nhằm khơi dậy tiềm năng sức mạnh của tập thể , cá nhân trong thực hiện phong trào thi đua .

- Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và cách đánh giá học sinh trên cơ sở rút kinh nghiệm những tồn tại và tập chung tìm giải pháp Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, phòng chống các tệ nạn xã hội trong trường học.

- Duy trì số lượng học sinh ở các khối lớp đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động hai không với bốn nội dung "Không tiêu cực trong thi cử, không bệnh thành tích trong giáo dục"’Không vi phạm đạo đức nhà giáo và không để học không đạt chuẩn lên lớp, cuộc vận động “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Tăng chỉ tiêu chất lượng thực, đảm bảo duy trì giữ vững, nâng tỷ lệ đạt và vượt chuẩn phổ cập PCGD-THCS .

- Duy trì giữ vững phong trào thi đua "Hai tốt", phong trào TDTT, văn hoá văn nghệ và các hoạt động khác được duy trì đều đặn, thường xuyên.

3- Thực hiện tốt công tác"Dân chủ trong Trường học". Đẩy mạnh và phát huy tích cực cuộc vận động xã hội hoá giáo dục và phong trào khuyến học...Tạo thuận lợi cho giáo dục phát triển.

4- Làm tốt chức năng tham mưu với cấp uỷ chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành đoàn thể và hội cha mẹ phụ huynh học sinh tham gia công tác giáo dục.

5- Phát huy sức mạnh tinh thần đoàn kết trong tập thể sư phạm nhà trường, xây dựng đội ngũ giáo viên có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác.

6- Tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý hồ sơ, xử lý nghiêm những giáo viên không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật và quy chế chuyên môn.

7- Quản lý chặt chẽ các khoản đóng góp của nhân dân, ngân sách nhà nước theo đúng quy định của tài chính và quyết toán công khai dân chủ .

8- Quan tâm đến công tác phát triển Đảng, tạo điều kiện giúp đỡ đoàn viên ưu tú đi học lớp tìm hiểu về Đảng và giúp Đoàn viên công đoàn ưu tú vào Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Trên đây là mục tiêu , nội dung và các biên pháp thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 mỗi CB, GV, NV và học sinh của trường THCS Bình Thuận nhằm quyết tâm thực hiện “ Thi đua khen thưởng là động lực phát triển, là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới”.

     Một số hình ảnh từ hội nghị:

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       Tin: Trường THCS Bình Thuận

                                          

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 3
Tháng 09 : 132
Năm 2020 : 772
Tin đọc nhiều